မြန်မာ နှင့် ဗြိတိန် အသင်း

မြန်မာပြည်သူများ နှင့်

ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများ

အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို

မြှင့်တင်ခြင်း။

THE MYANMAR AND BRITAIN ASSOCIATION

‘Promoting friendship between the people of Myanmar and the people of Britain’.

 

မြန်မာ နှင့် ဗြိတိန် အသင်း

မြန်မာပြည်သူများ နှင့်

ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများ

အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို

မြှင့်တင်ခြင်း။

THE MYANMAR AND BRITAIN ASSOCIATION

‘Promoting friendship between the people of Myanmar and the people of Britain’.